AREA08  =  3D BIM modelleren  =  BIM coördinatie           Voor ons is 3D BIM niet alleen maar een mooi plaatje, maar een meerwaarde voor alle betrokken partijen in het bouwproces doordat we het 3D model gestructureerd van data voorzien. Welke data dat kan zijn is weergegeven het sterschema hierboven.
Verlaging van de bouwkosten en het voorkomen van faalkosten door middel van 3D BIM  is een belangrijk item waar we met elkaar naar streven, maar ons doel is vooral daarmee slimmer te bouwen. Door onze kennis en door op heel slimme wijze 3D BIM te modelleren zijn wij in staat de gehele BIM coördinatie voor ieder denkbaar project voor onze rekening te nemen.

Wat is BIMMEN?

Sinds 2000 werken wij al met onze 3D tekensoftware. Intussen is het 3D tekenen geëvolueerd tot 3D BIM modelleren. Hierbij staat de afkorting BIM voor Bouw Informatie Model.  Het is het 3D virtueel digitaal gebouwmodel waarin alle relevante informatie en data wordt opgeslagen en wordt bijgehouden.  Met BIM bouwen we twee keer.  De eerste keer virtueel. De tweede keer in het echt.

Wij bouwen op  intelligente wijze 3D BIM modellen dat 3D visualisaties en 2D tekenwerk genereert, maar tegelijkertijd ook zoveel data dat dit gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces van relevante betekenis en meerwaarde is voor alle betrokken partijen. Dit 3D model staat voor alle bouwpartners ter beschikking gedurende het bouwproces en de exploitatie van het gebouw. Bimmen is daarom vooral samenwerken en delen van informatie met alle partners tijdens het bouwproces (ketensamenwerking). Open en transparant.

BIM Advies en Ondersteuning

Wij zijn specialisten op het gebied van BIM en BIM ontwikkelingen. Het is een specialistische ‘tak van sport’ waar we continue mee bezig zijn om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen, hieraan een bijdrage te leveren en vooral ook om het niet te verleren. Werken met goede BIM modellen is zeer ondersteunend aan het ontwerp en vervolgwerk van de architect, waar deze heden ten dage in feite ook niet meer zonder kan.  AREA08 adviseert, ondersteunt en faciliteert architecten en bouwadviesbureaus regelmatig in deze. Met name de kleinere bureaus kunnen wij op deze wijze volledig mee laten spelen in het BIM ‘geweld’ en wel van schetsontwerp tot en met de eindoplevering. De grotere bureaus, die de kennis in de regel wel in huis hebben, kunnen wij ondersteunen als zich daar plotseling een capaciteitsprobleem voordoet.

AREA08 assisteert regelmatig diverse architectenbureaus. Wij hebben op deze wijze aan zeer aansprekende projecten kunnen meewerken, zoals:

Statemapand  –   Leeuwarden  –  Walon Architect
Watercampus –   Leeuwarden  –  GEAR Architecten  )*
Elfstedenhal    –  Leeuwarden  –  GEAR Architecten

)* BREEAM – Project

Overheden en grote opdrachtgevers eisen dat projecten worden aangeleverd in Open BIM modellen.  Zie voor meer info op het BIM Loket.

BIM Protocol

BIMMEN begint met gestructureerd en heel slim in 3D tekenen om allerlei waardevolle data uit het model te kunnen genereren, zodanig dat bouwpartners deze kunnen gebruiken. Deze vraag wordt steeds relevanter, omdat steeds meer bouwpartners het voordeel ontdekken van de informatie die uit 3D BIM modellen gehaald kan worden. Met de bouwpartners bedoelen we opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs en uitvoerenden.

Het vooraf met bouwpartners bepalen en afspreken op welke wijze er een succesvol BIM-project doorlopen kan worden, wordt vastgelegd in een BIM – protocol. Het is zeer verstandig om de modelleurs hierbij in het begin stadium ook bij te betrekken.

Bouwkosten

AREA08 heeft zich heel intensief bezig gehouden met het ontwikkelen van een uitgebreid basis BIM-model en BIM-werkmethodiek in ArchiCAD om daarmee direct een koppeling te hebben met ons IBIS TRAD bouwkosten calculatiesysteem. Dus wanneer wij tekenen, kent dat tegelijkertijd een koppeling met ons bouwkosten – calculatiesysteem. Een goede indicatie hebben van de te verwachten bouwkosten in de ontwerpfase is van essentieel belang. Het 3D BIM model staat gedurende het ontwerp- en bouwproces voor alle partners centraal bij het nemen van beslissingen. Met behulp van slimme BIM toepassingen zijn wij in staat om in een heel vroeg stadium al aan te geven wat de te verwachten bouwkosten gaan worden, zelfs voordat er sprake is van een architectonisch ontwerp.

Een van te voren goed uitgedacht BIM-proces en het op een hoger niveau tekenen is niet alleen een investering in meerwaarde voor de aanschaf van een gebouw,  maar ook voor de gehele levenscyclus ervan.  Zeker als we in ogenschouw nemen dat de exploitatiekosten een veelvoud bedragen van de investeringskosten is een goed BIM model en een goed BIM proces essentieel. Het in bezit hebben van een virtueel gebouwmodel en daar gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw gebruik van kunnen maken reduceert de totale kosten van een gebouw met meer dan 25%. Een goed BIM model is daarom onmisbaar om het beheer van een gebouw te managen.  Wij kunnen als BIM-beheerders hier in begeleiden, sturen, vastleggen en uitvoeren.

BIMMEN kost niks meer. BIMMEN reduceert de faalkosten tijdens de bouw. BIMMEN levert alleen maar geld op.  ‘Meer gebouw voor minder geld’.

Clash Control

Het werken met 3D BIM modellen betekent eveneens de mogelijkheid van het samenvoegen van verschillende 3D modellen ( IFC-bestanden) van andere disciplines (bijvoorbeeld constructeur en installateur)  in een bestand, waardoor knelpunten (clash-control) direct al in de ontwikkelfase zichtbaar worden in plaats pas bij de uitvoering. We maken hierbij gebruik van het programma Solibri.  Met elkaar de 3D modellen geïntegreerd in een Solibri 3D – model beoordelen op een groot scherm.  Zo werken wij het liefst. Het maken van kosten ten gevolge van fouten (faalkosten) wordt hierdoor sterk gereduceerd.
Onze keuze is bij samenwerken met de verschillende bouwpartners dat de 3D bestandsuitwisseling op basis van Open BIM geschiedt, waarbij door middel van IFC bestandsuitwisseling het niet meer uitmaakt met welk 3D programma de verschillende bouwpartners werken.

Wij beheren het 3D BIM model en zorgen ervoor dat de 3D van de andere disciplines worden gecontroleerd en het BIM model hierop wordt afgestemd en bijgehouden.

Neem contact met ons op

We zijn er even niet, maar stuur ons een e-mail en we nemen zsm contact met je op!

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken