AREA08. Bouwadvies op alle denkbare niveaus en bouwfases.

Onder bouwadvies verstaan wij:

Bouwkundig Tekenwerk

Ontwerpen, verbouwingen en bestaande situaties worden naast de gebruikelijke 2D altijd in 3D uitgewerkt, waarmee een prettig,  inzichtelijk, informatief en efficiënt ontwerp- en/of bouwproces wordt bewerkstelligd en er ‘meer gebouw voor minder geld’  wordt gerealiseerd. Het tekenwerk kunnen wij voor u uitvoeren vanaf LOD 100 tot en met LOD 400

BIM modelling

2D tekenen genereert alleen maar lijntjes waaraan geen bouwdata gekoppeld is. 3D tekenen betekent het genereren van objecten waaraan strekkende meters, oppervlaktes, inhouden, kwalificaties en aantallen aan gekoppeld zijn en dat in de BIM – database bijgehouden wordt en er desgewenst uitgehaald kan worden. Tekenaars die op deze wijze 3D tekenen worden BIM-Modelleurs genoemd. Wij zijn dit al bijna 20 jaar, maar wij blijven ons zelf liefst gewoon tekenaars (in 3D) noemen.

We tekenen ( modelleren) bij voorkeur in ArchiCAD. Onze 3D modellen kunnen worden ingeladen in andere 3D CAD-pakketen door deze in IFC-bestandsformaat weg te schrijven.  Voor ‘’clash control’’ maken we onder andere gebruik van Solibri.

Bouwkosten / Calculaties en advies

Aan het begin van een bouwinitiatief is helderheid over de te verwachten kosten essentieel. Vaak wordt er rooskleurig gedacht over de stichtingskosten. Al voorafgaand aan het ontwerpproces is het essentieel in beeld te hebben wat een bouwinitiatief indicatief gaat kosten en of dat past binnen het beschikbare budget.  Dit kan teleurstellingen en onnodig werk voorkomen. Met ons bouwkostencalculatieprogramma Ibis Trad  zijn wij in staat vooraf helderheid te verschaffen  waar de stichtings- of bouwkosten naar verwachting heen gaan en zijn wij in staat tijdens het ontwerpproces al kostenramingen te maken.  daarnaast zijn wij in staan controles uit te voeren op ingediende offertes van aannemers.

Naast het uitrekenen van de te verwachten bouwkosten kijken wij vooral ook naar alternatieven om slimmer, beter en goedkoper te bouwen. Optioneel is in het beginstadium al vrij snel een goede aannemer bij het ontwerpproces betrekken,  zodat een bouwinitiatief met meer zekerheid op kosten gestuurd kan worden.

Bouwadvisering

Bij ons kunt u terecht voor een onafhankelijk bouwadvies, inspecties en eindcontroles over bestaande projecten, nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie of groot-onderhoud is of bouwkundige problemen.

Bestekken

Het schrijven van bestekken volgens Stabu methodiek is een specifieke tak van sport, met specifieke software,  die wij indien dat gevraagd wordt, uitbesteden aan een van onze vaste relaties die hierin gespecialiseerd is.

Bouwkundige Opnamen

Wij maken bouwkundige opnamen na voorafgaande inspectie van uw opstal omdat u wilt weten wat de huidige stand van het pand is en verwerken de opname in een officieel document. De opname kan bijvoorbeeld als basis dienen voor het vaststellen van een meerjarenonderhoudsplan ( MJOP ), voor een risico inventarisatie, een haalbaarheidsstudie, vaststellen van bevingschade (zie ook 3D Gebouwscannen),  maar ook andere redenen zijn denkbaar.

Helaas komt het ook voor dat tijdens of na de bouw of verbouw er schade is ontstaan of veroorzaakt.  Met bouwkundige opnamen voorkomt u dat u voor de schade opdraait. Aankoopkeuringen voor woningen en gebouwen worden door ons niet uitgevoerd.

NEN 2580 metingen

Voor verkoop of verhuur van een pand is een correcte oppervlakte opmeting volgens NEN 2580 noodzakelijk, voor onder andere vaststelling van de huurprijs en taxatie. Het meetrapport moet hieraan voldoen en worden opgesteld volgens de aanvullende norm NTA 2581

Het exact berekenen van oppervlakten kunnen we doen op basis bestaande tekeningen indien aanwezig, maar beter is deze te controleren en na te meten. Het nameten kunnen wij doen wij in combinatie met onze 3D – laserscan apparatuur.

Verduurzaming

Wij streven ernaar om de wereld door innovatie gezonder en duurzamer te maken.

Verduurzaming en energieneutraal bouwen heeft onze bijzondere aandacht. Een prachtige maar ook een meer dan noodzakelijke ontwikkeling.  Het huidige tempo van hulpbronnengebruik zal leiden tot grote tekorten wereldwijd.  Als we in ogenschouw de alsmaar groeiende wereldbevolking nemen zal dit probleem alleen maar groter worden. We moeten dit dus met heel veel voortvarendheid aanpakken en nadenken over het toepassen van de mogelijkheid van hergebruik van alle toe te passen materialen in de bouw. Het mooie is dat dit uiteindelijk zeer kostenbesparend zal blijken te zijn.

De technieken om energieneutrale bouw te realiseren en zelfs opwekkend te maken, zijn aanwezig en worden ook nog steeds slimmer. Voor een afgewogen advies werken wij samen met collega’s die hier in zijn gespecialiseerd. In onderling overleg wordt bekeken op welke wijze we het beste een energie besparingsprogramma kunnen realiseren.  Wij begeleiden het gehele proces. Zie ook

Meerjarenonderhoudsplanning volgens NEN 2767

Hierover binnenkort meer

Neem contact met ons op

We zijn er even niet, maar stuur ons een e-mail en we nemen zsm contact met je op!

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken