AREA08. Van nieuwbouw tot restauratie. Van ontwerp tot en met oplevering.

Verbouw & Renovatie

Verbouw, renovatie en herbestemming van panden en gebouwen is onze belangrijkste pijler. Wilt u verbouwen. Wij zijn hier gewoon heel erg goed in en kunnen op een veelheid aan aspecten adviseren om tot het beste resultaat te komen.

Restauratie & Renovatie

Het omgaan met, het voorbereiden en begeleiden van restauraties en renovaties van oude en monumentale panden vereist zorgvuldigheid en empathie met de geschiedenis van het gebouw.

Herkennen van de historische waarde en kennis van materialen, detailleringen en bouwperiodes, gecombineerd met moderne en innovatieve werkmethodieken is hierbij vereist. Ervaring, ambachtelijke kwaliteit gecombineerd met de modernste en innovatieve werkmethodieken.

Met regelmaat houden wij ons bezig met panden die de status van beschermd stadsgezicht, gemeentelijk monument en/of rijksmonument hebben. Maar ook met oude panden die een dergelijke status niet hebben, maar wel een dusdanige historische kwaliteit bezitten om ook met even zoveel bewustzijn te worden behandeld.

Indien voor herstel van historische panden bijvoorbeeld restauratiesubsidie mogelijk is kunnen wij het gehele subsidietraject verzorgen.  Daar komt in de regel namelijk nogal veel bij kijken.

Ontwerp & Nieuwbouw

Het ontwerp- en bouwproces doen we samen, we luisteren heel goed naar onze opdrachtgevers, we denken mee en indien gewenst willen we soms ook wel een beetje eigenwijs zijn, omdat we altijd de drive, de creativiteit en het verantwoordelijkheidsgevoel hebben om een project te voorzien van toegevoegde  en liefst meerwaarde.

Visualisatie & Presentatie

Wij tekenen en ontwerpen altijd in 3D.  Het 3D model is tevens de basis voor het 2D tekenwerk.

Wij hebben te allen tijde en real time beschikking over virtuele maquettes van de laatste stand van het ontwerpproces. Dit zijn BIMx bestanden. Hiermee kan een ieder op eigen computer of tablet door het ontwerp lopen na het installeren van de BIMx App en downloaden van het bestand.  Virtual reality met VR-bril behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Dergelijk  visualisaties van projecten zijn behoorlijk realistisch. Wil men daarentegen fotorealistische presentaties, waarbij het onderscheid ‘van echt of niet-echt’  bijna niet meer waarneembaar is, dan gaan onze collega’s daarmee verder.

Interieur & Styling

Door een van de allerbeste stylistes van Nederland, te weten Rianne Landstra, worden wij regelmatig gevraagd om haar interieur ideeën voor opdrachtgevers te visualiseren zodanig dat dit wat betreft de onderdelen ‘maat, vorm en verhoudingen’ een goed inzicht verschaft. Dit kunnen nieuwbouwprojecten van woningen, kantoren, hotels, verzorgingshuizen etcetera zijn, maar heel vaak betreft dit ook complete veranderingen van interieur en styling van bestaande gebouwen en woonhuizen.  Soms grote projecten en soms ook kleine projecten.

Haalbaarheidsonderzoeken

Haalbaarheidsonderzoeken zijn er in vele soorten en maten, maar allemaal met het doel om te onderzoeken of een voornemen kans van slagen heeft.  Bouwen maakt dikwijls een belangrijk onderdeel uit van haalbaarheidsonderzoeken. 

AREA08 kunt u inschakelen voor het onderzoeken en uitvoeren van de volgende aspecten:

1. is bouw kwa regelgeving planologisch haalbaar;
2. past het in het bestemmingsplan;
3. kan het programma van eisen worden gerealiseerd;
4. onderhandelen met gemeentelijke instanties;
5. inschatten kans van slagen;
6. wat zijn de te verwachten tijdstrajecten;
7. wat kost het bouwvoornemen;
8. het verzorgen van het opstarten van procedures;

Een haalbaarheidsonderzoek is dus veel meer dan het tegenover elkaar zetten van kosten en opbrengsten, maar wel draait het heel vaak om de financiële haalbaarheid van een bouwvoornemen.   Het is heel belangrijk dat er op dat vlak zo snel mogelijk duidelijkheid is en liefst nog voordat ( !) er iets ontworpen is.
Op basis van het programma van eisen en op slimme wijze gebruik te maken van onze kennis met BIM gekoppeld aan onze calculatie zijn wij in staat om in ee vroegtijdig stadium helderheid te verschaffen over bouwkosten.  Dat werkt enorm tijd- en kostenbesparend. 

Heel vaak blijkt het toch vaak noodzakelijk om een schetsontwerp(en) te ontwikkelen.  Dit is bijvoorbeeld om het programma van eisen scherp te krijgen, om overheden ( gemeente / welstand e.a. ), investeerders en belanghebbenden te overtuigen of om het draagvlak te vergroten.

Op deze pagina geven we een aantal voorbeelden van ontwerpen die na de haalbaarheidstoets niet tot uitvoering zijn gekomen. Om heel uiteenlopende redenen zijn deze projecten niet doorgegaan.

Neem contact met ons op

We zijn er even niet, maar stuur ons een e-mail en we nemen zsm contact met je op!

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken